DOLAR 18,0602 -0.11%
EURO 18,2602 -0.1%
ALTIN 1.021,08-0,01
BITCOIN 4225070,66%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

ABONE OL
23 Haziran 2021 04:00
Piyasadan haberler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ALMAD… Yönetim Kurulu 18.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu dönem kârının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, “İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Meydan Başakşehir) kapsamında, 1442 Ada 1 Parselde yer alan 157 adet konut ve 72 adet ticari üniteden oluşan toplam 229 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.06.2021 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 509 adet olmuştur.

GLRYH… Şirketin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş işlemleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

GSRAY… “Kulüp, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamından öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA’nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından Kulübün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması’nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından Kulübe gönderilen yazıyla beraber Kulüp, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber Kulüp için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır.

 GUBRF… Şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve genel kurul gündeminin “Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi” başlıklı 10. maddesi kapsamında, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Sn. Halit Semih DEMİRCAN tarafından maden sahasının geçmişi, kaynak ve rezerv bilgileri ve sahada yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmıştı. İlgili sunum, aynı tarihte kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Projeye ilişkin son dönemde yatırımcılardan gelen yoğun sorulara istinaden açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Genel kuruldan bu yana geçen süre zarfında proje ile ilgili gelişmeler şu şekilde özetlenebilir; -Sunumda belirtilen ÇED raporuna ilişkin süreç devam etmektedir. Yetkili kurum görüşleri toplanmaktadır. -Yeraltı madencilik faaliyetlerine yönelik yeraltı maden ekipmanlarının büyük kısmının siparişi tamamlanmıştır. -1. etap tesis mühendislik çalışması başlamış olup ekipmanların bir kısmının tedarik süreci başlamıştır. -2. etap tesis mühendislik görüşmeleri devam etmekte olup 3-4 haftaya tamamlanması planlanmaktadır. -Teknik ve idari pozisyonlara orta seviye yönetici ve teknik personel istihdamı devam etmektedir.

 HEKTS… Şirketin, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda; Yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen Türkiye’nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze’nin satış haklarını 5 yıllığına devralarak üretimini ve satışını yapacak.

KONTR… Şirket, Yurtdışındaki bir müşterisinden; Gabon’da bulunan, 90kV Şalt sahası ve 14 km 90kV YG hattı, Montaj işleri, Test ve Devreye alma kapsamında toplam bedeli, 1,100,000 Euro tutarında sipariş almıştır.

OMD, OSMEN… Genel Kurul şirket 2020 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’ nun teklifini onaylamıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943052 PAMEL… Şirketin 18.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.576.307 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 8.058.632,02 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PKART… İlgili dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre vergi sonrası net karın 7.341.253 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 7.129.427,27 TL olduğuna, 2020 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, VUK esaslarına göre hazırlanmış mali tablolardakinden fazla olması nedeni ile, kar dağıtımına esas tutarın 7.341.253 TL olarak belirlenmesine, TTK’nunun ilgili hükmü gereği, yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında ( 356.471,36 TL ) 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Dönem içinde yapılan 7.475 TL’lik bağışın dikkate alınarak, kar dağıtım matrahının 6.992.256,64 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. Temettü ayrılmasına, Kalan tutar üzerinden 5.078.482,10 TL 2. Temettü ve 507.848,21 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Toplam dağıtılan tutarın, VUK esaslarına göre hazırlanmış 2020 yılı net dönem karından fazla olması nedeni ile kalan 211.825,73 TL’nin, 2019 yılı dönem karından karşılanmasına, Toplam olarak hesaplanan brüt 6.476.933,43 TL nakdi temettünün ortaklara 15 Ekim 2021 tarihinde ödenmesine ( A,B,C ve D grubu paylar için hisse başı brüt 0,2847003 TL , %28,47. A, B, C grubu paylar için çifte vergilendirme anlaşması gereği %10 stopaj uygulanmasına, D grup paylar için ise %15 stopaj uygulanmasına ) karar verilmiştir.

PRKAB… “TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projelerine ait ihale değerlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığının ihaleye verdigi teklifin kabul edildiği öğrenilmiştir. İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ İhale Adı: DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (HersekDilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi İhale Tutarı : 140.742.715,31 EUR + KDV İşin Süresi: Lot-1: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 750 gün Lot-2: 400 kV İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 780 gün

RTALB, GLRYH… Malatya OSB’nin 18.06.2021 tarih ve 2021/444 sayılı yazısıyla, Malatya Merkez, 1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içinde bulunan Fatih Mahallesi, 246 ada 25 nolu 11.270,41 metrekarelik parselin %60 bedelsiz olarak Şirkete tahsis edildiği bilgisi resmi olarak şirkete iletilmiştir. Böylelikle Şirkete, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no’lu parselde bulunan 5.710 m2 arsa yerine, gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük bir arsa tahsis edilmiştir. Şirket yönetim kurulunun 23.03.2021 tarihli kararında, Malatya OSB Tarafından şirkete tahsis edilen, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no’lu parselde bulunan 5.710 m2 arsanın tahsis işlemlerinin Malatya OSB tarafından iptal edildiği duyumları çerçevesinde, konuya ilişkin olarak resmi yazıyla şirkete bildirimde bulunulması halinde, ilgili Malatya OSB ile gerekli görüşmelerin yapılmasına, bu aşamada tahsisatın iptali söz konusu ise Şirketin gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük başka bir alanın tahsis edilmesi için yasal başvuruların yapılmasına ve tüm bu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına, bu işlemler gerçekleştirilene kadar, Borsa’da işlem gören Şirketin payları üzerinde oluşabilecek fiyat hareketleri sonucu yatırımcıların yanıltılarak zarar görmemesi için Özel Durum Tebliği’nin İçsel Bilgelerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6. maddesi kapsamında açıklamanın ertelenmesine, erteleme gerekçesinin ortadan kalkmasını takiben aynı gün kamuoyuna yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler ile ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketin 18.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 23.03.2021 tarihli erteleme kararının iptaline ve işbu kararın kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

RYGYO… Şirket portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Nolu Parsel üzerinde bulunan 6.433,40 m2’lik arsanın üzerine Çayırova Kampüsü içerisindeki 13.Depolama Binası olarak 8.906 m2’lik yeni tesis yapılacaktır. Yapılacak yeni depolama binası için Obitaş Ortadoğu Birlik İnşaat Taahhüt A.Ş. ile şirket arasında 120 günde teslim edilmek üzere 2.913.210,50-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

TAVHL… Şirket, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı. Bu yatırım tutarı, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile Şirket arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçecektir.

TOASO… Şirket Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

TUKAS… Yeni Üretim Tesisi Hk.(Niğde-Bor)… 08.06.2020 ve 11.08.2020 tarihli duyurular ile ilgili olarak SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklama şu şekildedir: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (“BORKOSB”) içinde, şirkete tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretimi tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılmış olunan teşvik müracaatının onaylandığını ve şirkete 528,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği daha önce bildirilmişti. Yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatı 18/06/2021 tarihinde alınmış olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 4.603.850.210 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 16,3 oranında artışla gerçekleşmiştir. Ekte 2021 Mayıs sonu itibarıyla ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış brüt prim üretim tablosu sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943216

UNLU… Şirket 17.06.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 27.05.2021 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname ile kamuya açıklandığı üzere, bir “Yatırım Bankası” kurulmasına ilişkin olarak; gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için “PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.”‘nin bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

YAYLA… Şirketin 18.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Olabahis Dinamobet güncel Sekabet yeni Supertotobet üyelik Marsbahis üyelik instagram takipçi satın al Seo Paketleri instagram takipçi satın al SMM Panel SMM Panel kripto para bayan doktor TikTok takipçi satın al takipçi satın al takipçi satın al

Sponsorlu Bağlantılar: Özel Dedektif - instagram reels izlenme satın al - Tiny House - Antalya haber - Sfero Döküm - Takipçi Satın Al - Tiktok Takipçi Satın Al Yalova haber - Köpük